Sloneczniki

Malajalam kino (Indie - Kerala)5 Sundarikal                        2013

100 Days of Love                2015


Adaminte Makan Abu           2011

Anwar                                  2010

Athirathram                         1984

Bhramaram                          2009
Charlie                                  2015

Dasharadham                      1989

His Highness Abdullah         1990

Kadha Thudarunnu               2010

Kaliyattam                           1997

Karutha Patshikal                2006

Kerala Cafe                         2010

Kutty Srank                         2010

Nandanam                          2002

Ore Kadal                            2007

Pakal  Natshatrangal          2008

Paleri Manikyam                  2009

Piravi                                  1988

Pranayam                           2011

Pranchiyattan the Saint      2010

Rathri Mazha                      2008

Rathri Mazha  
        
Spirit                                   2012         

Thaniyavarthan                  1987

Thanmathra                        2005

Thappana                           2012

Thattathin Marayahu         2012

Ustad Hotel                        2012

Vaddakumnathan               2006