Sloneczniki

Azjatyckie życie gospodarcze na początku XXI wieku - pod red. Joanny Marszałek-Kawy

Azjatyckie życie gospodarcze na początku XXI wieku - pod red. Joanny Marszałek-Kawy

24-12-2017

Wypożyczając książki pochłaniającej je Mamie trafiłam na wydaną w Bibliotece Azji i Pacyfiku pozycję o tytule  "Azjatyckie życie gospodarcze na początku XXI wieku". To zbiór artykułów różnych autorów  na temat:

http://www.1830ndaytona.info/wp-content/uploads/2017/04/asien-map-15-map-of-asia.jpg
- azjatyckiego rynku gazu ziemnego
- rosnącej roli Azji w świecie
- aktywności Unii Europejskiej w operacjach pokojowych w Azji
- rozwoju gospodarki chińskiej i jej ekspansji w Afryce
- na temat gospodarki Korei, Indonezji, Turkmenistanu
Wśród artykułów  pojawiły się też te , które dotyczą Indii,  porównują ze sobą gospodarki Chin i Indii, a tej wiedzy szukam.
 Od wydania minęło zaledwie 5 lat, a i tak miałam chwilami poczucie nieaktualności, choćby z tej racji, że Indiom w tym czasie przybyło 300 milionów mieszkańców i dane wg których  np 30% Indusów ma komórki przeczyły temu, co widziałam wędrując po Indiach. Nie tylko w miastach.
Niemniej przeczytałam z ciekawością. Jeden z rozdziałów opatrzono rymowanym mottem z Mahatmy, które mi się podobało:
"The earth provides enough for every man’s need, but not for every man’s greed".
Błędy? Być może literówki, ale dotyczące ważnej nazwy BJP - Ludową Partię Indyjską - aktualnie u władzy -  rozszyfrowano jako Bhatata Janata Party, jakby nie zauważając, że Bharat to indyjska nazwa na Indie, stąd Bharatiya - indyjska.
W porównaniu Indii z Chinami zabrakło mi informacji, że reformy w Indiach (1991) zaczęły się później niż w Chinach (1978).  

Ciekawe, nawet jeśli zdarzało mi się nie zgadzać.

Próbka tego, co można znaleźć w tej książce:


Łukasz Burski w "SWADESHI - KONCEPCJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO WSPÓŁCZESNYCH INDII" pisze:

- o pojęciu swadeshi (z sanskrytu : samodzielność) łączonym z ekonomią i etyką. Wąsko można ten termin rozumieć jako nacjonalizm gospodarczy, wg którego poprawę gospodarki narodowej można osiągnąć poprzez ograniczenie  obcych wpływów gospodarczych.

https://media.wsimag.com/attachments/4b3759914f10ca0a53ce9c2365dc811af16b7f6e/store/fill/545/307/9235f66f74754a5086c1a9114f4a46f220d130721d105f3daf8a37446b2d/One-of-a-series-of-20-photographs-depicting-the-planting-and-manufacturing-of-indigo-in-India-by.jpg

Idea swadeshi pochodzi z XIX wieku. Jej wyznawcami w Indiach byli filozof Aurobindo

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/71/Sri_aurobindo.jpg/800px-Sri_aurobindo.jpg

 i polityk  Tilak.

http://s3.india.com/wp-content/uploads/2017/07/h.jpg

 Zasługa Aurobindo jest powiązanie tej idei z etyką wykorzystane potem przez Gandhiego.  Symbole ruchu stało się noszenie khadi - własnoręcznie utkanego stroju indyjskiego.

http://www.thehindu.com/migration_catalog/article16322631.ece/alternates/FREE_660/20_YT_DANDI_MARCH1

Pierwsze wielkie protesty ruchu miały miejsce w 1905 i 1910 roku w Bengalu. Konsekwencją były represje ze strony kolonizatorów brytyjskich.

W latach 20-ch ideę swadeshi wzbogaconą ideą swaraj (wolności jednostki) rozwinął Gandhi.

https://cocktailzindagi.com/wp-content/uploads/2017/12/Mahatma-Gandhi-Gandhiji-768x480.jpg

Na jego ruch swadeshi złożyły się:

1. Sarvodaya - duchowa równowaga i indywidualna dyscyplina zgodnie z która spożywasz tylko to, co wyprodukowano lokalnie.

2. Satyagraha  i Ahimsa - opór odrzucający przemoc, co stanowi źródło moralnej przewagi (w  sytuacji Indii do 1947 roku nad brytyjskimi kolonizatorami). Odmowa współpracy i nieposłuszeństwo obywatelskie w sferze gospodarki.

http://www.thehindu.com/migration_catalog/article16314896.ece/ALTERNATES/LANDSCAPE_615/TH06_DANDI_MARCH

3. Sarparasti - społeczeństwo powierza jednostkom bogactwo, co staje się dla nich nie źródłem przywilejów, ale obowiązków opieki wobec społeczeństwa.

4. Panchayat Raj - wg Gandhiego podstawą gospodarki powinno być rolnictwo, lokalni wytwórcy, tradycyjne wspólnoty wiejskie ("Prawdziwych Indii nie można odnaleźć w ich niewielu miastach, lecz w ich siedmiu tysiącach wiosek rozsianych na całym subkontynencie. Jeśli wioski zaczną podupadać, to Indie również").

https://thumb7.shutterstock.com/display_pic_with_logo/3935591/613622045/stock-photo-vaishali-india-november-local-homeschool-in-a-remote-village-of-india-november-in-613622045.jpg


Nehru wbrew ideom Gandhiego widział szybką realizację swadeshi w wyzwolonych od kolonizacji Indiach w uprzemysłowieniu.  Uważał, ze ono szybciej wydobędzie z biedy większą ilość mieszkańców i da im poczucie jedności , którego nie dawała Gandhiego idea dowartościowująca to, co lokalne. Idea Swadeshi za czasów rządów Nehru i jego córki Indiry Gandhi wiązała gospodarkę z sektorem państwowym i izolacją od obcych wpływów gospodarczych. W 1991 roku za sprawą wnuka Nehru a syna Indiry Rajiva Gandhiego  nastąpiła zmiana w kierunku liberalizacji rynku, wzrostu udziału w gospodarce kapitału prywatnego, także zagranicznego.

Obecnie będąca u władzy partia BJP nastawiona na realizację idei hindutwy (wielkohinduskiego szowinizmu) interpretuje ideę swadeshi nacjonalistycznie. Negatywnie ocenia ekspansję międzynarodowych korporacji w Indiach. Promuje tez gospodarkę indyjską.  Tworzy się listy produktów swadeshi, które staje się certyfikatem jakości.

Do Gandhiego koncepcji swadeshi nawiązuje tylko amerykański ruch ekologiczny.

Paweł Górny w "INDIE I CHINY - ODMIENNE MODELE ROZWOJU  współczesnego systemu ekonomicznego" pisze:

http://becomeabetterinvestor.net/wp-content/uploads/2017/01/Though-often-compared-China-and-India-differs-a-lot.jpg

- o dwóch najszybciej rozwijających się gospodarkach Azji i świata Indiach i Chinach. Dane o ludności są już nieaktualne, ale prognoza przekroczenia w 2025 roku ludności Chin przez Indie pozostaje aktualna. Zmniejsza się nawet do roku 2022.

- W Indiach nadal żyje się trudniej. Długość życia wynosi 66 lat (w Chinach 75 lat). Wg aktualnych danych - 68,5 w Indiach, 75,5 w Chinach.

- Mimo szybszego spadku śmiertelności niemowląt w Indiach w porównaniu z Chinami nakłady na zdrowie na 1 mieszkańca wyższe w Chinach.

- Umiejętność czytania i pisania - 94% w Chinach, 63 % w Indiach.

-  Z internetu  korzysta 36% w Chinach, 8% w Indiach ( dane z 2011 roku). Aktualne dane z 2017 roku mówią o   53,2 % w Chinach i  34,4% w Indiach. Polska 73,3%.

- W Europie udział usług w tworzeniu PKB - 73%, w USA 77%, w  Chinach w 2000 r 39%, w 2010 43%, w Indiach w 2000 - 51%, w 2010- 53%

- Produkcja jako wytwarzanej dóbr  z 2010 - 28% PKB w Indiach, 47% w Chinach

- Oba państwa w latach 70-chi 80-ch cechowała mało wydajna gospodarka socjalistyczna Indie wdrażały ją totalitarnie, we wszystkich dziedzinach życia. Indie tylko w gospodarce.  Obie gospodarki centralnie kierowane, oparte na rozwoju przemysłu, ale przeprowadzane w krajach biednych, bez kapitału. W  W Latach 80-ch 90-ch i tu i tu wprowadzono reformy , wprowadzono wolny rynek i  dano większe możliwości dla rozwoju kapitału prywatnego. W Indiach postawiono na rozwój sektora usług, który charakteryzuje gospodarki wysoko rozwinięte, w Chinach zainwestowano w produkcje. Indie popełniły błąd , skutkiem czego rozwój przebiega szybciej. Ponadto w Indiach większość nie korzysta z dobrodziejstw przyśpieszonego rozwoju (enklawy bogactwa i ubogie masy) w Indiach w rozwoju pominięto kontekst lokalny, w Chinach - nie. Stąd rozwój Indii  - z punktu widzenia autora - wydaje się być kontrowersyjny.

Tomasz Młynarski pisze o GEOPOLITYCE SUROWCOWEJ INDII:

- Do 2030 roku 2/3 zapotrzebowania na energię świata przypadnie Chinom i Indiom. Indie i Chiny to najszybciej rozwijające się gospodarki świata stąd wzrost zapotrzebowania na energię, co pociąga za sobą konkurowanie na tym rynku

- Bezpieczeństwo energetyczne Indii zależy  od rozwoju infrastruktury. Wiele gospodarstw ma ograniczony dostęp do energii i do podstawowych dóbr. Indie chcą zabezpieczyć dostęp do energii dostawami z Iranu, Arabii Saudyjskiej, budową międzynarodowych gazociągów i szukaniem alternatywnych źródeł energii.

- Pomimo wzrostu energetyki jądrowej podstawowym źródłem energii w Indiach jest węgiel. Indie czeka modernizacja produkcji ze względu na potrzeby ochrony klimatu. Rozwój energetyki jądrowej wymaga inwestycji kapitału prywatnego. Dotychczas energetyka jądrowa rozwija się w Indiach tylko w sektorze publicznym.

http://www.hindustantimes.com/rf/image_size_960x540/HT/p2/2017/06/02/Pictures/nuclear-project-southern-policeman-indian-kudankulam-power_c586f0c8-4774-11e7-815c-f4e1adc20f07.jpg

- Polityka energetyczna antagonizuje Chiny I Indie. Wpływy Chin w Pakistanie i naciski amerykańskie na Indie separujące je od Iranu utrudniają Indiom zabezpieczenie w energię.

- O ile Indie są wzmacniane przez Stany w ramach grupy G-20, o tyle z Chinami USA tworzy grupę G-2.

- Stany Zjednoczone szukając w Indiach przeciwwagi dla rosnącej siły Chin wspierają indyjskie cywilne programy jądrowe. Nie zauważają rozwoju programu atomowego w Indiach, jednocześnie blokując współprace Indii z Iranem.

- Podpisanie indyjsko-amerykańskiej umowy o cywilnej współpracy jądrowej przeprowadzono mimo że Indie (i tylko jeszcze Pakistan, Izrael i Sudan) nie podpisały traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Ta umowa zaakceptowała Indie jako mocarstwo jądrowe, które może energią jądrową uzupełniać deficyt energii.  Zagraża to idei traktatu. Po 30 latach izolacji Indii w handlu cywilną technologią jądrową, dopuszczono je do niego bez zabezpieczenia świata przed kontynuacją przez Indie prób jądrowych.