Sloneczniki

34 lekcja HINDI

34 lekcja HINDI

16-03-2014
- móc, być w stanie - saknaa, paanaa
Powtórzenie  wyrażeń z trybem przypuszczającym (w zdanaich złożonych z KI):
  • formy grzecznościowej
  • wyrażania zamiaru, pragnienie
  • wyrażania zdania, opinii, rady
  • wyrażania możliwości
  • wyrażania konieczności
A potem MÓC i  BYĆ W STANIE -  SAKNAA, PAANAA (tylko z tematem czasownika), w różnych czasach