Sloneczniki

Milad un-Nabi

Milad un-Nabi

13-01-2014
- święto muzułmańskie - urodziny proroka Mohameta
W tym roku  14 stycznia, więc jutro, muzułmanie  świętują urodziny proroka Mohameta.
 Cel: wyrazić przywiązanie, miłość do proroka.To święto to ma w sobie coś z karnawału. Radość tłumnych procesji,entuzjastyczny chaos świętowania, wiele rzeczy dzieje się jednocześnie się  w różnych miejscach, z całym ich bogactwem. Ludzie zbierają się, by opowiadać sobie wciąż od nowa historię życia proroka i jego nauczanie. Jak u nas na Boże Narodzenie przypomina się o przyjaciołach wysyłając im e- życzenia (bo przecież życzymy im jak najlepiej, ale trzeba świąt, by to uzewnętrznić).Sunnici świętują te urodziny siedem dni wcześniej niż szyici. Jak? Modląc się całonocnym czuwaniem na modlitwie,w  tłumnych paradach i procesjach, ozdabiając domyulice,auta i meczety (także zdjęciami z pielgrzymek do Mekki),wspólnymi biesiadami w meczetach, na spotkaniach, na których słucha się  poświęconej Mahometowi poezji (uczniowie i poeci recytują m.in. poemat o Mahomecie napisany w XIII wieku przez natchnionego arabskiego poetę sufi Al Busiri).  Zieleń to kolor raju i  islamu,
dominuje więc w tym świecie - wiele osób niesie na paradach zielone flagi,przewiązuje się zielonymi szarfami.Radość  budzi w nas pragnienie dzielenia się - wspomaga się potrzebujących.
W Kaszmirze, w Srinagarze ludzie noc wcześniej czuwają w świątyni Hazratbal,znanej z posiadania relikwii po Mahomecie  (włos z jego głowy). Relikwia pokazywana jest wiernym na porannej modlitwie. Kiedyś obnoszono ją w paradnych procesjach po mieście.
W Indiach, z największą w świecie mniejszością muzułmańską,  to święto państwowe - urzędy, poczty, banki są zamknięte. A parady i procesje (w miejscach z dużą ilością muzułmanów) tworzą na ulicach korki.  I radosny zgiełk.

 

 


.